Vážení klienti,

tímto Vám oznamujeme, že cestovní kancelář BROUK servis s.r.o. není k 7. 6. 2018 schopná hradit svoje závazky vůči svým klientům a dodavatelům služeb. CK BROUK servis má pro případ úpadku řádně uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou podnikatelskou pojišťovnou.

Cestovní kancelář BROUK servis se specializovala na zájezdy do Chorvatska, kde měla 11 let chatovou základnu v kempu Jezera village na ostrově Murter a apartmánové ubytování v městečku Murter. Na začátku minulé sezóny jsme na žádost nového vedení kempu přestěhovali své chaty na nově určené místo. Před stěhováním, které bylo velice náročné a komplikované, jsme byly vedením kempu ujištění, že se jedná o řešení s výhledem na 5 a více let.

Před začátkem letošní sezóny (v květnu 2018) jsem při pravidelné kontrole před sezónou zjistil, ženaše chaty v kempu nejsou, že byly odstraněny, a na pro nás určeném místě stojí ubytovací jednotky jiné cestovní kanceláře. Na základě informací o odstranění našich chat z kempu, které se po ostrově rozšířily, se někteří naši apartmánoví ubytovatelé zavázali ke spolupráci na rok 2018 s agenturou Booking.com., a naší CK zbylo pro rok 2018 pouze 28 apartmánových lůžek. Náhradní ubytovací kapacity se mi nepodařilo v dostatečném množství zajistit.


Za vzniklé problémy se všem velice omlouvám.

Václav Kratochvíl, jednatel BROUK servis s.r.o.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se svými oprávněnými nároky za vybrané zálohy a platby za zájezdy se obracejte na ČESKOU PODNIKATELSKOU POJIŠŤOVNU a.s., Vienna Insurance Group.

Kontaktní údaje na pojistitele:
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23
186 00 Praha 8
Telefon: 957 444 555 E-mail: info@cpp.cz

Formulář a postup hlášení škodné události najedete na stránkách pojistitele www.cpp.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kempp 2017

Výstavba (přemístění) chatiček v roce 2017

kempp 2018Stav v květnu 2018- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZDE K NAHLÉDNUTÍ: pojistka a dodatek